CLASS-9
PROPERTIES OF ADDITION ON RATIONAL NUMBERS

PROPERTIES OF ADDITION ON RATIONAL NUMBER


1) Commutative Law – Addition of rational numbers is commutative.

         w          y              y          w

So, ( ------ + ------ ) = ( ------ + ------ )

         x          z              z          x


2) Associative Law – Addition of rational numbers is associative

          w          y           u          w            y          u

So, ( ------ + ------ ) + ------ = ------ + ( ------ + ------ )

          x          z           v           x           z          v


3) Existence of Additive Identity0 is the additive identity on rational numbers

       x                        x             x           

 ( ------- + 0 ) = ( 0 + ------- ) = -------

       y                        y             y

                                                                                                          

4) Existence of Additive Inverse – 

                                          x          - x

Every rational number ------ has ------ as its additive inverse   

                            y            y

      x        - x          - x           x

 ( ------ + ------ ) = ------- + ------- = 0

      y          y            y            y   

                                 - x           x

and, the additive inverse of ------- is ------- as

                                   y           y

    - x          x            x         - x

 ( ------ + ------ ) = ------- + -------  =  0

      y          y             y           y