CLASS-7
SYMBOL OF SET

SYMBOL OF SETS


    Symbol                    Meaning

       X ϵ A                  X is the member of the Set ‘A’

       X  A                  X is not a member of the set A

        n(A)                  The number of distinct member of A

       A B                      A & B are equivalent set

       A = B            A & B are equal sets, that is  B A, A B

       A B           A is a subset of B, that is every member of                                              A is a member of B        

        n(φ)                          φ is the empty set

    { 0,1, 2, 3,…..}                Set of whole numbers

   { 1, 2, 3, 4,….}                 Set of natural numbers

  {…..,-2, -1, 0, 1, 2,…..}           Set of Integers